قابل توجه اوليا و دانش آموزان عزيز :

كلاس هاي پيش نياز و پايگاه تابستاني ار تاريخ 93/6/1 تا 93/6/12 برگزار ميگردد. حضور كليه دانش آموزان در هر دو پايه الزامي مي باشد .

 

مواد درسي شامل : ادبيات , رياضي , زبان , عربي , مهارت هاي زندگي , فرهنگي ,هنري مي باشد

 

 


 

تلفن : 55705550
آدرس رايانامه : school bahonarsch ir