روز پژوهش ،روز تجليلي از علم اندوزي محققانه

ونقادانه بردانش پژوهان  گرامي باد

 

 

 

 

 

  

پژوهش به آموزش بهتر مي انجامد،چرا كه دانش نو

    وبرنامه هاي آموزشي مكمل يكديگر ند


 

 

 اطلاعيه مهم:

با احترام اولياء ودانش آموزان گرامي

روزهاي فرد هفته (يكشنبه،سه شنبه)ساعت 12:45وروزهاي زوج

                  (شنبه،دوشنبه، چهار شنبه)

     ساعت 14تعطيل خواهد

 

 

 

 

 

مسابقه طرح ثقلين(لينك)

 اطلاعيه مهم(لينك)

تلفن : 55705550دورنگار : 55705734رايانامه : school@bahonarsch.ir